Analiza składu ciała

Badanie za pomocą profesjonalnego analizatora składu ciała z najbardziej zaawansowaną technologią monitorowania stanu zdrowia.
Urządzenie posiada atesty i spełnia wszystkie wymogi dopuszczenia do użytku profesjonalnego.
Dlaczego kontrola zawartości tkanki tłuszczowej jest ważna? Pomiar samej masy ciała nie jest wystarczający. Masa nie jest obiektywnym wskaźnikiem. Osoby z dużą masą ciała, mogą posiadać wysoką zawartość masy mięśniowej, a niską tkanki tłuszczowej.