Jojo czeka?

Należy pamiętać, że osoba otyła, która miała otyłość w dzieciństwie, wyprodukowała dodatkowe komórki tłuszczowe. Pozbycie się ich jest nie możliwe nawet,  jeżeli robione jest to w formie operacyjnej – efekty są ograniczone (tłuszcz trzewny). W związku z powyższym, powrót do starych nawyków żywieniowych powoduje zrozumiałe gromadzenie się tłuszczu w już wyprodukowanych komórkach tłuszczowych, czyli tak zwany efekt jojo.

Stałe żywienie się w sposób optymalny powoduje, że organizm nie odkłada namiaru spożywanych węglowodanów do uprzednio już wyprodukowanych komórek tłuszczowych. Osoba stale żywiąca się według diety optymalnej utrzymuje wagę prawidłową.