Cennik

Pierwsza i druga wizyta

Wywiad, pomiary, diagnoza problemu, ustalenie celu, czasu trwania kuracji oraz metody. Ułożenie jadłospisu. Przekazanie i omówienie jadłospisu: za dwie wizyty od 350 zł do 500 zł (w zależności od diagnozy problemu).

Wizyta rodzinna: 500 – 600 zł

Wizyty kontrolne

Analiza przebiegu kuracji, pomiary, omówienie wyników: 150 zł
Analiza przebiegu kuracji, ustalenie jadłospisu na kolejny okres, pomiary, omówienie wyników: 200 zł

Wizyta rodzinna : 200 – 300 zł